Rechtbank Breda, 10/4620 – hoofdelijk aansprakelijkheid tot schriftelijke melding ontvoeging fiscale eenheid

Beschikking aansprakelijkstelling

Belanghebbende, natuurlijk persoon, behoorde met een aantal gelieerde vennootschappen tot een fiscale eenheid voor de omzetbelasting.

Belanghebbende is aansprakelijk gesteld voor de ten name van de fiscale eenheid opgelegde naheffingsaanslag omzetbelasting en de beschikking invorderingsrente.

Conform HR 9 november 2012, LJN: BU7276 heeft de rechtbank geoordeeld dat de hoofdelijke aansprakelijkheid van belanghebbende blijft bestaan tot het moment dat belanghebbende de inspecteur er schriftelijk van in kennis heeft gesteld dat op grond van de gewijzigde omstandigheden de fiscale eenheid niet langer bestond.

Het beroep van belanghebbende op HvJ EU 18 oktober 2007, Van der Steen, is door de rechtbank verworpen.

De rechtbank heeft verder geoordeeld dat het aanbieden van een notariële akte ter registratie niet kan worden aangemerkt als een schriftelijke kennisgeving in de zin van artikel 43 van de Invorderingswet 1990.

Via Rechtbank Breda, 10/4620

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s