Vermindering overdrachtsbelasting ook bij nieuwbouw – Taxence

Ook het moment waarop een nieuwbouwwoning (inclusief de grond) wordt geleverd door een aannemer in de zin van de omzetbelasting, kwalificeert als vorige verkrijging voor de overdrachtsbelasting. De verkrijger heeft dan ook recht op vermindering van de overdrachtsbelasting.

Hoge Raad, 22 maart 2013, LJN: BY5307

Lees verder: Vermindering overdrachtsbelasting ook bij nieuwbouw – Taxence

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s