BTW detachering zorg: heffing van zzp’ers – btwplus.nl

De staatssecretaris van Financiën heeft vragen beantwoord BTW-heffing bij zelfstandigen in de zorg die zichzelf detacheren aan zorginstellingen.

Zzp’ers in de zorg
Hieronder treft u de intergrale antwoorden en bijbehorende vragen aan.

Vraag 1
Bent u bekend met het artikel ‘Ondernemers laken controle door fiscus op btw in de zorg’ in Het Financieele Dagblad van 30 januari 2013?

Antwoord op vraag 1
Ja.

Vraag 2
Wanneer is volgens de Belastingdienst een verpleegkundige zelfstandig ondernemer (zzp’er)?

Antwoord op vraag 2
Er bestaat geen wettelijke definitie van de zelfstandige zonder personeel (zzp’er). Zie ook de brief van 17 september 2012, met kenmerk DB 2012/253. Specifiek voor de BTW betekent dit dat zodra een verpleegkundige buiten dienstbetrekking en regelmatig tegen betaling werkzaamheden verricht voor één of meer ziekenhuizen, deze verpleegkundige BTW-ondernemer is. Aan de hand van de concrete feiten en omstandigheden van het geval zal moeten worden beoordeeld of al dan niet sprake is van ondernemerschap in de zin van de inkomstenbelasting en van de omzetbelasting. Beslissend zijn de criteria van artikel 3.4 van de Wet inkomstenbelasting 2001 en artikel 7 van de Wet op de omzetbelasting 1968 en de daarop betrekking hebbende jurisprudentie.

Lees verderBTW detachering zorg: heffing van zzp’ers – btwplus.nl.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s