Ontheffing van administratieve verplichtingen met terugwerkende kracht voor ‘kleine’ commissaris

Samenvatting
Een in Nederland wonende ‘kleine’ commissaris kan onder voorwaarden om ontheffing van administratieve verplichtingen verzoeken met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2013. Dat blijkt uit een onlangs verschenen besluit. Deze tegemoetkoming is bedoeld voor commissarissen die per 1 januari 2013 in de heffing van btw worden betrokken, na toepassing van de zogenoemde kleine-ondernemersregeling (KOR) geen btw hoeven af te dragen en facturen zonder btw uitreiken. Om gebruik te maken van de terugwerkende kracht moet het verzoek wel vóór 1 juli 2013 worden ingediend.

Volledig artikel
Per 1 januari 2013 is de btw-heffing van commissarissen ingrijpend gewijzigd. Vanaf dat moment is de commissaris voor btw-doeleinden in beginsel btw-ondernemer. Voor ‘kleine’ commissarissen betekent dit dat zij ook gebruik kunnen maken van de zogenoemde kleine-ondernemersregeling (KOR). Door toepassing van de regeling komt de ondernemer die in een kalenderjaar/boekjaar minder dan EUR 1.883 aan btw is verschuldigd in aanmerking voor vermindering van btw. Is de KOR voor u van toepassing dan kan ook om ontheffing van een aantal administratieve verplichtingen worden verzocht. Deze regeling gaat in beginsel in in het boekjaar/kalenderjaar volgend op het jaar van indiening van het verzoek.

Een in Nederland wonende ‘kleine’ commissaris kan onder voorwaarden om ontheffing van administratieve verplichtingen verzoeken met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2013. Dat blijkt uit een onlangs verschenen besluit. Deze tegemoetkoming is bedoeld voor commissarissen die per 1 januari 2013 in de heffing van btw worden betrokken, na toepassing van de KOR geen btw hoeven af te dragen en facturen zonder btw uitreiken. Om gebruik te maken van de terugwerkende kracht moet het verzoek wel vóór 1 juli 2013 worden ingediend.

Bron: Ministerie van Financiën, 26-3-2013, nr. BLKB/2013/400M (gepubliceerd 3-4-2013).

Het besluit is op 4 april 2013 in werking getreden en vervangt het vorige besluit van 13 december 2012.

Via belastingnieuws.nl – Ontheffing van administratieve verplichtingen met terugwerkende kracht voor ‘kleine’ commissaris.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s