LJN: BX9444, Hoge Raad , 12/01372

Omzetbelasting. Gelijkheidsbeginsel. Art. 16, lid 1, Wet OB 1968 jo. art. 1, lid 1, letter c, BUA. Art. 15 Uitv.besch. OB 1968. Besluit van de Staatssecretaris van Financiën van 9 februari 2009, nr. CPP2009/109M, V-N 2009/10.30. Omzetbelasting ter zake van privégebruik niet-milieuvriendelijke auto door werknemer. Geen geslaagd beroep op schending van gelijkheidsbeginsel vanwege begunstigend beleid voor milieuvriendelijke auto’s.

Via LJN: BX9444, Hoge Raad , 12/01372

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s