Ook fiscale eenheid btw voor niet-ondernemers

Inbreukprocedures
De Europese Commissie heeft bij het Hof van Justitie van de EU beroep ingesteld tegen verschillende Europese lidstaten over de opname van niet-ondernemers in de fiscale eenheid voor de btw. Onlangs heeft het Hof van Justitie geoordeeld in de inbreukprocedure tegen Ierland. Het Hof van Justitie heeft in deze zaak geoordeeld dat het niet strijdig is met de Europese regelgeving om niet-ondernemers op te nemen in een fiscale eenheid voor de btw.

Gevolgen voor de Nederlandse praktijk
Ook tegen Nederland heeft de Europese Commissie een inbreukprocedure ingesteld inzake het opnemen van niet-ondernemers in de fiscale eenheid voor de btw. Volgens de Nederlandse omzetbelastingwetgeving mogen alleen ondernemers opgenomen worden in een fiscale eenheid. Echter, op basis van een beleidsbesluit (die in de praktijk nog wordt aangeduid als holdingresolutie) mag een houdstermaatschappij die binnen een concern een sturende en beleidsbepalende functie vervult, worden opgenomen in de fiscale eenheid voor de btw. Op deze manier kan de btw op kosten die de houdstermaatschappij maakt, in aftrek worden gebracht indien en voor zover de fiscale eenheid recht op aftrek van voorbelasting heeft.

Naar aanleiding van de uitspraak in de inbreukprocedure tegen Ierland is te verwachten dat zal worden geoordeeld dat het Nederlandse beleidsbesluit in overeenstemming is met de Europese regelgeving. Of Nederland ook verplicht is om niet-belastingplichtigen die niet onder het beleidsbesluit vallen, op te nemen in de fiscale eenheid, kan volgen uit andere inbreukprocedures. Op 25 april oordeelt het Hof van Justitie in de Nederlandse en andere inbreukprocedures. We houden u op de hoogte.

Via Ook fiscale eenheid btw voor niet-ondernemers | Deloitte.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s