Zelfstandigen in de zorg gaan collectief procederen tegen BTW-heffing

Stichting Collectief Procederen in BTW-zaken gaat namens (BIG-geregistreerde) ZZP’ers in de zorg bezwaar aantekenen tegen de recente BTW-heffing. ‘Veel ZZP’ers worden door de beperkte uitleg van de medische BTW-vrijstelling geconfronteerd met een zware BTW-last, omdat zorginstellingen de BTW veelal voor eigen rekening van de ZZP’er laten,’ aldus de stichting.

De fiscaal juristen van de Stichting Collectief Procederen in BTW-zaken menen dat de uitleg van de nationale bepalingen, recente rechtspraak van de Hoge Raad alsmede ontwikkelingen in de Europese rechtspraak op dit terrein aanleiding geven tot BTW-vrijstelling van de diensten van ZZP’ers in de zorg. Zo oordeelde de Hoge Raad vandaag dat een niet medisch opgeleide tatoeëerder (ZZP’er) die medische tatoeages aanbrengt in opdracht en onder verantwoordelijkheid van chirurgen/ziekenhuizen de BTW-vrijstelling mag toepassen die geldt voor de medische verzorging door ziekenhuizen en dergelijke instellingen.

‘Ook de recent gestelde Kamervragen van PvdA-leden Vos, Groot en Wolbert en CDA-leden Omtzigt en Bruins Slot zijn in dit kader van belang. De Kamerleden menen dat sprake is van onredelijkheid en ongelijkheid in de BTW-heffing, nu ZZP’ers in de zorg volgens de Belastingdienst 21% BTW moeten berekenen over de werkzaamheden die zij in ziekenhuizen verrichten. Uit recente rechtspraak blijkt volgens de Kamerleden namelijk dat diensten van (BIG-geregistreerde) ZZP’ers BTW-vrijgesteld zijn indien zij zich (al dan niet) via bemiddelaars aan ziekenhuizen ter beschikking stellen. De Kamerleden delen de zorg van de Stichting ZZP Nederland over mogelijke naheffing van BTW bij ZZP’ers in de zorg, die in principe terug kan gaan tot maximaal vijf jaar na datum,’ zo stelt de stichting.

Door een bundeling van krachten gaat Stichting Collectief Procederen in BTW-zaken bezwaar aantekenen tegen de BTW-heffing. Geïnteresseerden kunnen meer informatie vinden en/of zich aanmelden op de website van Stichting Collectief Procederen in BTW-zaken, http://www.collectiefprocederen.nl.

Via Zelfstandigen in de zorg gaan collectief procederen tegen BTW-heffing • Accountancy Nieuws.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s