Zweden mag f.e. voor btw beperken tot aanbieders financiële diensten en verzekeringsdiensten

Het HvJ EU oordeelt dat Zweden – om belastingfraude en –ontwijking tegen te gaan – het vormen van een f.e. mag beperken tot aanbieders van financiële diensten en aanbieders van verzekeringsdiensten.

Op grond van de Zweedse wetgeving kunnen alleen aanbieders van financiële diensten en aanbieders van verzekeringsdiensten een fiscale eenheid (f.e.) voor de btw vormen. Volgens de Europese Commissie (EC) heeft Zweden hiermee niet voldaan aan de verplichtingen die op hem rusten krachtens art. 11 EU-richtlijn 2006/112. De EC verzoekt het Hof van Justitie EU (HvJ EU) daarom om vast te stellen dat Zweden niet heeft voldaan aan de op hem rustende verplichtingen.

Het HvJ EU oordeelt dat Zweden niet in strijd met het EU-recht handelt door toe te staan dat alleen aanbieders van financiële diensten en aanbieders van verzekeringsdiensten een f.e. voor de btw kunnen vormen. Het HvJ EU overweegt daarbij dat Zweden heeft gesteld dat voorkoming van belastingfraude en -ontwijking ten grondslag ligt aan het besluit om vorming van een f.e. te beperken tot ondernemingen die rechtstreeks of indirect onder het toezicht van de inspectie van financiën staan en dus aan overheidscontrole zijn onderworpen. Volgens het HvJ EU heeft de EC niet op overtuigende wijze aangetoond dat deze maatregel niet gegrond was gelet op de doelstelling om belastingfraude en ontwijking te bestrijden. Het HvJ EU verwerpt het beroep van de EC.

Via VN Vandaag details – TaxLive.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s