Btw-richtlijn ook van toepassing bij schrapping uit btw-register

Het HvJ EU oordeelt dat het in strijd met het EU-recht is om de normale waarde van de goederen als maatstaf van heffing te hanteren bij beëindiging van een belastbare economische activiteit. Er moet namelijk ook rekening worden gehouden met de waardewijzigingen van deze goederen.

Hristomir Marinov exploiteert een onderneming. Vanaf 4 november 2009 wordt de onderneming uit het Bulgaarse btw-register geschrapt, omdat de over het tijdvak april-juli 2009 verschuldigde btw niet is betaald. Op grond van deze schrapping is btw verschuldigd over de “normale waarde” van de activa die ter beschikking van de ondernemer staan. Marinov is het er niet mee eens dat de normale waarde als heffingsgrondslag wordt gehanteerd. Volgens Marinov moet namelijk rekening worden gehouden met de waardevermindering van deze activa sinds de aankoop ervan. De Bulgaarse rechter heeft prejudiciële vragen in deze zaak gesteld.

Het Hof van Justitie EU (HvJ EU) oordeelt dat art. 18 onderdeel c EG-richtlijn 2006/112 ook van toepassing is op de beëindiging van de belastbare economische activiteit als gevolg van de schrapping van de belastingplichtige uit het btw-register. Volgens het HvJ EU is het echter in strijd met het EU-recht om de normale waarde van de goederen als maatstaf van heffing te hanteren bij beëindiging van een belastbare economische activiteit. Het HvJ EU wijst er namelijk op dat rekening moet worden gehouden met de waardewijzigingen van deze goederen tussen de dag van aankoop ervan en die van beëindiging van de belastbare economische activiteit.

Via VN Vandaag details – TaxLive.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s