Rijk ontving in 2012 minder belasting dan begroot

Uit het Financieel Jaarverslag van het Rijk 2012 (FJR) blijkt dat de inkomsten uit belastingen en premies in 2012 uitkwamenop € 220,5 miljard. Daarmee valt de totale belastingopbrengst € 11,4 miljard lager uit dan bij Miljoenennota 2012 werd verwacht.

Deze tegenvaller, die een direct gevolg is van de lagere groeicijfers, raakt vrijwel alle belastingsoorten en met name de loon- en inkomstenbelasting, winstbelasting, btw en overdrachtsbelasting.

De overheidsuitgaven in 2012 bedroegen € 242.7 miljard, resulterend in een begrotingstekort van 4,1% van het bruto binnenlands product.

Positief is dat voor het derde jaar sprake is van een verbetering van het begrotingstekort, al is deze verbetering als gevolg van tegenvallende economische ontwikkelingen minder sterk dan oorspronkelijk beoogd.

Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem zal het FJR en alle andere Verantwoordingsstukken op Verantwoordingsdag (woensdag 15 mei) officieel aanbieden aan de Tweede Kamer.

Meer informatie: Financieel Jaarverslag van het Rijk 2012

Via Rijk ontving in 2012 minder belasting dan begroot – Taxence fiscaal nieuws voor professionals.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s