Gesubsidieerde btw is niet terug te vragen

Het Hof van Justitie van de EU staat toe dat de fiscus minder btw, die een ondernemer onverschuldigd heeft betaald, teruggeeft voor zover de btw is gesubsidieerd met staatssteun.

De Hongaarse belastingrechter had aan het Hof prejudiciële vragen voorgelegd in verband met de volgende zaak. Een Hongaars lichaam had een subsidieovereenkomst gesloten met het Hongaarse ministerie van Landbouw en Plattelandsontwikkeling.

Hierdoor kon het lichaam een project op het gebied van plattelands- en landbouwontwikkeling financieren. Het lichaam kon de btw op de uitgaven voor dit gesubsidieerde project niet aftrekken voor zover deze betrekking had op het deel dat was gefinancierd met het steunbedrag.

Het Hongaarse lichaam vond dat het recht had op teruggaaf van de btw op de gesubsidieerde uitgaven, omdat de btw in strijd met het Unierecht was geheven.

Het Hof heeft geoordeeld dat een lidstaat van de EU geen teruggaaf van btw, die in strijd met het Unierecht is geheven, hoeft te verlenen voor zover deze btw is gesubsidieerd door de lidstaat of door de EU. Daarbij geldt als voorwaarde dat de weigering van de teruggaaf de ondernemer uiteindelijk geen economische last oplevert.

Gevolgen Nederland?
In Nederland is het overigens nog maar de vraag of gesubsidieerde prestaties kwalificeren als ondernemingsactiviteiten. En als de uitgaven geen verband houden met ondernemingsactiviteiten, is de inbegrepen btw überhaupt niet aftrekbaar (zie ook ‘Geen btw-aftrek voor gesubsidieerde activiteiten’).

Unierecht: regel 7 van verordening (EG) nr. 448/2004

Meer informatie: Hof van Justitie van de EU, 16 mei 2013, nr. C-191/12

Via Gesubsidieerde btw is niet terug te vragen – Taxence fiscaal nieuws voor professionals.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s