Omzetbelasting. Vrijstelling; artikel 11, eerste lid, onderdeel g, onder 1°, van de Wet op de omzetbelasting 1968

Met ingang van 1 januari 2013 is de vrijstelling van btw voor gezondheidskundige verzorging van de mens gewijzigd. De wetswijziging beperkt de toepassing van de vrijstelling tot diensten door beoefenaren van een medisch of paramedisch beroep die een op dit beroep gerichte opleiding hebben voltooid waarvoor regels zijn gesteld bij of krachtens de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg.

Tot de vrijgestelde diensten behoren alleen diensten op het terrein van de gezondheidskundige verzorging van de mens die tot het deskundigheidsgebied van het aangewezen beroep behoren en onderdeel vormen van de hiervoor bedoelde opleiding.

In onderdeel 3 van dit besluit komt aan de orde dat de vrijstelling is beperkt tot diensten op het terrein van de gezondheidskundige verzorging van de mens. Onderdeel 3.1 gaat in op de betekenis van het begrip gezondheidskundige verzorging van de mens. In onderdeel 3.2 komt de goedkeuring aan de orde voor beroepen waarvan de positie ten opzichte van de Wet BIG nog beoordeeld wordt. Onderdeel 3.3 behandelt de registratie van de beroepsbeoefenaren. Onderdeel 3.4 gaat in op het begrip deskundigheidsgebied en het begrip opleiding. Onderdeel 3.5 behandelt de diensten verricht aan de individuele patiënt. Onderdeel 3.6 bevat een goedkeuring voor toepassing van de kleine ondernemersregeling voor beroepsbeoefenaren die nu voor hun dienstverlening onder de vrijstelling vallen maar met ingang van 1 januari 2013 (deels) in de btw heffing worden betrokken.

Onderdeel 4 besteedt aandacht aan de diensten van tandtechnici. Onderdeel 4.1 gaat in op het begrip tandtechnicus. Onderdeel 4.2 beschrijft de btw-positie van tandprothetici. Onderdeel 4.3 behandelt het begrip tandprothesen.

Onderdeel 5 gaat in op de heffing van btw bij ARBO-dienstverlening.

De onderdelen 6 en 7 betreffen bij dit besluit ingetrokken beleidsbesluiten, respectievelijk de inwerkingtreding van dit besluit.

Lees het besluit Omzetbelasting. Vrijstelling; artikel 11, eerste lid, onderdeel g, onder 1°, van de Wet op de omzetbelasting 1968.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s