Pas btw-correctie voor privégebruik tijdsevenredig toe

ls een ondernemer aan het einde van het jaar de btw-correctie berekent vanwege het privégebruik van een bedrijfsmiddel dat hij in dat jaar heeft gekocht, mag hij deze correctie tijdsevenredig berekenen.

Een ondernemer had dat ook gedaan in een zaak die voor de Hoge Raad is gekomen. Op 3 augustus 2009 kreeg hij een pand opgeleverd. Dit pand gebruikte hij voor 17,5% voor zakelijke doeleinden en voor 82,5% voor privédoeleinden.

De man had het hele pand tot zijn ondernemingsvermogen gerekend en alle btw op dit pand afgetrokken. In zijn aangifte omzetbelasting aan het einde van 2009 berekende hij btw over het privégebruik alsof het een dienst was, wat conform de wet is.

De Belastingdienst was het echter niet eens met de tijdsevenredige berekening van de ondernemer. De Hoge Raad oordeelde dat de man wel naar rato de btw-heffing over het privégebruik mocht berekenen, omdat hij in 2009 maar gedurende ongeveer vijf maanden het pand voor privédoeleinden kon gebruiken.

Wet: artikelen 4, tweede lid, onderdeel a, 8, zevende lid en 13, vierde lid OB 1968

Beschikking: artikel 5a Uitv.besch. OB 1968

Meer informatie: Hoge Raad, 17 mei 2013, LJN: BX7168

Via Pas btw-correctie voor privégebruik tijdsevenredig toe – Taxence fiscaal nieuws voor professionals.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s