Herzienings-btw niet na te heffen van afnemer onroerende zaak?

A-G Wathelet concludeert dat de herzienings-btw die de leverancier moet terugbetalen niet van de afnemer kan worden nageheven. Volgens de A-G laat de Zesde btw-richtlijn dit niet toe.

Belanghebbende, Pactor Vastgoed bv, handelt in onroerende zaken. Aan Pactor Vastgoed bv is op 5 januari 2000 de onverdeelde helft van een pand geleverd door A. Hierbij is geopteerd voor een belaste levering. A had de units waaruit het pand bestaat, belast met btw verkregen in april 1996 en juli 1999.

Pactor Vastgoed bv heeft het pand vanaf april 2000 belast verhuurd. Het geheel is op of omstreeks 4 juli 2000 door Pactor Vastgoed bv vrijgesteld geleverd aan een derde.

In geschil is of de omzetbelasting die bij A moet worden herzien, bij Pactor Vastgoed bv moet worden nageheven op grond van art. 12a Wet OB 1968. Rechtbank ‘s-Gravenhage verklaart het beroep van Pactor Vastgoed bv ongegrond.

Hof ‘s-Gravenhage verklaart het hoger beroep van Pactor Vastgoed bv gegrond. Volgens het hof kan de herzienings-btw van de leverancier niet op grond van art. 12a Wet OB 1968 van Pactor Vastgoed bv worden nageheven. Het hof overweegt dat een grammaticale uitlegging van dit artikel doorslaggevend is, nu de wettekst ‘duidelijk en niet voor tweeërlei uitleg vatbaar’ is. De HR heeft een prejudiciële vraag in deze zaak gesteld.

Advocaat-generaal (A-G) Wathelet concludeert dat de Zesde btw-richtlijn niet toelaat dat, ingeval de oorspronkelijk toegepaste aftrek van btw overeenkomstig art. 20 Zesde btw-richtlijn wordt herzien in die zin dat het bedrag van de aftrek geheel of gedeeltelijk moet worden terugbetaald, dit bedrag wordt geheven van een ander dan de belastingplichtige die de aftrek in het verleden heeft toegepast.

Volgens de A-G kan het bedrag zeker niet worden geheven van degene die een goed van die belastingplichtige geleverd heeft gekregen en die niet aan de betrokken transactie heeft deelgenomen.

Wetsartikelen:
Wet op de omzetbelasting 1968 15
Wet op de omzetbelasting 1968 12a
Wet op de omzetbelasting 1968 11

Nieuwsbron

Via Herzienings-btw niet na te heffen van afnemer onroerende zaak?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s