BTW-vrijstelling sportverenigingen verhoogd

Bent u bestuurder van een sportvereniging en maakt uw organisatie gebruik van de kantineregeling, dan gaat er in 2014 weer van alles veranderen. Dit staat in de Fiscale Verzamelwet 2013 die staatssecretaris Weekers van Financiën onlangs heeft ingediend bij de Tweede Kamer.

In het wetsvoorstel staat dat de BTW-vrijstellingsgrens voor leveringen en diensten door fondswervende activiteiten van sportverenigingen in 2014 wordt verhoogd van € 31.765 naar € 50.000. Hierbij moet u denken aan een sponsorbijdrage van een onderneming waarvoor uw vereniging reclame maakt.

Sportvereniging verplicht om BTW af te dragen
Ook staat in het wetsvoorstel dat de huidige kantineregeling voor sportverenigingen wordt ingetrokken. Als de Tweede en Eerste Kamer instemmen met het wetsvoorstel, is uw sportvereniging dus verplicht om vanaf 1 januari 2014 BTW af te dragen over de verkochte consumpties in de kantine.

Via BTW-vrijstelling sportverenigingen verhoogd

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s