Pleziervaartuigen en BTW

Het Landelijk team jachten van de Nederlandse Douane heeft al enige jaren een bijzondere belangstelling voor plezierjachten waarvoor bij de aanschaf geen of niet volledig btw is geheven. In het bijzonder gaat het dan om jachten die zijn verkregen via een zogenaamde cross border lease. Een controle door de douane wordt vaak begonnen via een bezoek in de jachthaven, een controle op zee door een douanevaartuig of via een brief.

Wat als de douane een jacht controleert waarvoor bij de aanschaf geen of niet volledig btw is geheven?
Als een jacht na het aangaan van een cross border lease naar Nederland is overgebracht en ook voornamelijk in Nederland wordt gebruikt, is de douane van mening dat btw moet worden geheven. Dit onderbouwt de douane dan met twee mogelijke heffingsmomenten:

Heffing ter zake van de intracommunautaire verwerving van een nieuw vervoermiddel door een particulier in het jaar van aanschaf van het jacht; ofHeffing ter zake van de invoer van een jacht terwijl de opvarende niet beschikt over een zogenaamde “Btw-betaald verklaring” op het moment dat het jacht binnenkomend vanaf open zee is waargenomen.

ad 1
De EU btw-regelgeving kent een bijzondere regeling voor nieuwe vervoermiddelen die door een particulier in een andere lidstaat worden gekocht. Hierdoor is de aankoop van een onder meer een nieuw zeiljacht door een particulier in beginsel daar belast is waar het jacht in het kader van de levering naartoe wordt vervoerd. Een jacht kwalificeert als nieuw vervoermiddel als het een lengte heeft van meer dan 7,5 meter en 3 maanden of minder in gebruik is of niet meer dan 100 uur heeft gevaren.

ad 2
Volgens de douane geldt dat btw bij invoer is verschuldigd wanneer een jacht wordt binnengebracht vanaf open zee en bij binnenkomst geen Btw-verklaring kan worden overlegd.

Als de douane mij controleert, wordt dan altijd btw nageheven of nagevorderd?
Nee, niet altijd. Als een jacht na aanschaf niet of nauwelijks in Nederland is geweest en/of gebruikt heeft de douane in principe geen reden om btw na te heffen of te vorderen.

Als de douane een naheffingsaanslag oplegt, krijg ik dan ook een boete?
Dat is mogelijk en hangt af van de omstandigheden per geval. In de dossiers die wij behandelen is geen duidelijke lijn waarneembaar. Soms wordt geen boete opgelegd, in andere gevallen is de boete 25% of soms zelfs 50% van de nageheven btw.

Heeft het zin om bezwaar tegen een eventuele aanslag te maken?
Ja, naar onze mening wel. Of een bezwaar of eventueel beroep slaagt hangt af van het type cross border lease en de specifieke feiten. Wij treden op in diverse zeiljacht-leasezaken waarbij we hetzij procederen dan wel we zaken zo mogelijk buitenrechtelijk proberen op te lossen.

Lees verder Nieuws van leden details – TaxLive.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s