Btw-aftrek voor administratie- en beheerkosten van ondernemingspensioenfonds

Een bedrijf kan recht hebben op aftrek van voorbelasting op kosten die zijn gemaakt voor het beheer en de administratie van een ondernemingspensioenfonds dat ondergebracht is in een aparte juridische entiteit. Dat heeft het Europese Hof van Justitie (HvJ) op 18 juli 2013 geoordeeld.

Het HvJ bevestigt dat er recht op aftrek bestaat voor zover de door de ondernemer afgenomen diensten ten behoeve van het pensioenfonds rechtstreeks toerekenbaar zijn aan de kostprijs van de belaste omzet, dan wel als algemene kosten van het bedrijf daarvan deel uitmaken. Tevens bevestigt het HvJ dat een pensioenfonds geen gemeenschappelijk beleggingsfonds is waarvan het beheer is vrijgesteld van btw.

Wat betekent dit voor u?
Voor de Nederlandse btw-praktijk betekent dit dat bedrijven die zelf kosten hebben gemaakt voor het beheer en de administratie van hun bedrijfspensioenfondsen hun inkoop-btw mogelijk in aftrek kunnen brengen. Een punt van aandacht is dat het beheer door derde vermogensbeheerders niet als beheer van een gemeenschappelijk beleggingsfonds is vrijgesteld van btw.

Bij inkoop van vermogensbeheerdiensten uit het buitenland moet rekening worden gehouden met verlegde btw. Als uw pensioenfonds ter zake van deze diensten geen btw voldoet, is het zeer zeker raadzaam om te onderzoeken of dit juist is.

Via Btw-aftrek voor administratie- en beheerkosten van ondernemingspensioenfonds :: Rechtennieuws.nl.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s