Hof accepteert archief Belastingdienst als bewijs

In een procedure voor het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden draaide het onlangs om de vraag of een aanmaning door de geadresseerde wel ontvangen is. Het Hof hecht daarbij veel belang aan het archief van de Belastingdienst.

Een bv verzuimt op tijd aangifte vennootschapsbelasting te doen. Na ontvangst van een op een schatting gebaseerde aanslag met verzuimboete doet ze dat alsnog. De Belastingdienst accepteert de aangifte, maar handhaaft de verzuimboete.

Het Hof constateert dat in het archief van de Belastingdienst afschriften zitten van twee aanmaningen om aangifte te doen, gericht aan het juiste adres. Zoals het Hof het formuleert: ‘De omstandigheid dat per post verzonden stukken in de regel op het daarop vermelde adres van de geadresseerde worden bezorgd of aangeboden, rechtvaardigt (…) het vermoeden van ontvangst of aanbieding van de aanmaning op dat adres.’

Het is nu aan de belastingplichtige om aannemelijk te maken dat hij de aanmaningen niet ontvangen heeft. Alleen maar ontkennen dat hij ze gekregen heeft, is daarvoor niet voldoende. De boete was daarom terecht (maar hoeft niet te worden betaald, omdat de Belastingdienst deze al heeft ingetrokken).

Via Hof accepteert archief Belastingdienst als bewijs • Accountancy Nieuws.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s