Kabinet: meer antimisbruikbepalingen in verdragen met ontwikkelingslanden

Belastingverdragen tussen Nederland en ontwikkelingslanden schieten mogelijk tekort wat betreft
antimisbruikbepalingen. Het kabinet heeft aangekondigd per verdrag en in overleg met de betreffende 23 landen te gaan onderzoeken welke antimisbruikbepalingen kunnen worden toegevoegd.

Naar aanleiding van het internationale debat over tax planning en belastingontwijking had het kabinet opdracht gegeven tot een onderzoek naar de belastingverdragen die Nederland heeft afgesloten met een aantal ontwikkelingslanden. Het onderzoek is uitgevoerd door het International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD) en werd vorige week vrijdag geopenbaard, tegelijkertijd met de reactie van het kabinet erop.

Uitgangspunt in die reactie is, zo schrijft het kabinet, dat de wijze waarop internationaal opererende bedrijven de totale belastingdruk kunnen beïnvloeden – mede door gebruikmaking van het gebrek aan onderlinge samenhang tussen de verschillende nationale rechtssystemen – een internationaal vraagstuk is, dat in beginsel om een internationale aanpak vraagt. Echter, Nederland heeft wel zijn eigen verantwoordelijkheden “en mag eenzijdige maatregelen niet uitsluiten”.

Dat geldt volgens het kabinet in het bijzonder voor de bilaterale belastingverdragen die zijn afgesloten met ontwikkelingslanden, voor zover die risico’s bevatten op onbedoeld gebruik, waardoor die landen belastinginkomsten zouden kunnen mislopen. Of dat inderdaad het geval is, werd onderzocht door het IBFD. Het bureau concludeert echter dat er in de door Nederland afgesloten verdragen “in het algemeen niet voorzien is in lagere bronheffingen dan is overeengekomen in de door andere landen met deze ontwikkelingslanden gesloten belastingverdragen”. Zambia is een uitzondering op deze regel. Het kabinet zegt aan dat land dan ook te zullen voorstelen het verdrag “te actualiseren”.

Lees verder Parlementair nieuws details – TaxLive.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s