Brief gemachtigde aan Belastingdienst is geen beroepschrift

Rechtbank Noord-Holland heeft onlangs geoordeeld dat de brief van de gemachtigde van een bv aan de Belastingdienst niet is aan te merken als een beroepschrift dat de fiscus had moeten doorsturen naar de rechtbank.

De bv maakt bezwaar tegen een aanslag vennootschapsbelasting over het jaar 2007. Per uitspraak met dagtekening 14 mei 2012 verklaart de inspecteur het bezwaar niet-ontvankelijk. In geschil is of de bv tijdig beroep heeft ingesteld. Tot de stukken behoort een brief van de gemachtigde van de bv van 24 mei 2013 aan de Belastingdienst.

Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat de brief van de gemachtigde van de bv van 24 mei 2013 aan de Belastingdienst niet is aan te merken als een beroepschrift dat de Belastingdienst met toepassing van art. 6:15 Awb had moeten doorsturen naar de rechtbank. Uit de bewoordingen van deze brief valt niet op te maken dat de bv heeft bedoeld daarmee beroep in te stellen tegen de uitspraak op bezwaar. Nu het beroep van de bv van 3 juli 2012 te laat is ingediend, is de conclusie dat het beroep van de bv niet-ontvankelijk is wegens termijnoverschrijding.

Via Brief gemachtigde aan Belastingdienst is geen beroepschrift • Accountancy Nieuws.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s