Kamervragen over dichten btw-lek door invoering kasstelsel

Op 2 september verscheen in Het Financieele Dagblad het artikel “Stimuleer de groei met invoering van kasstelsel voor btw”. In dit artikel werd onder andere gesteld dat de invoering van het kasstelsel voor de btw een ‘geweldige impuls’ aan het bedrijfsleven zou geven en zou leiden tot forse administratieve lastenverlichting voor de Belastingdienst.

Het kasstelsel houdt in dat de voldoening van btw niet aan de hand van de uitgereikte facturen, maar aan de hand van de kasontvangsten plaatsvindt. Bepaalde btw-ondernemers zijn verplicht het kasstelsel toe te passen, andere ondernemers kunnen hier, indien zij aan bepaalde voorwaarden voldoen, om verzoeken.

Naar aanleiding van het krantenartikel heeft Tweede Kamerlid Groot vragen gesteld aan de staatssecretaris van Financiën. Het PvdA-Kamerlid wil weten hoe vaak het de afgelopen jaren is voorgekomen dat de Belastingdienst btw restitueerde aan een leverancier, waardoor een btw-lek ontstond en wat de afgelopen vijf jaar de totale omvang van dit btw-lek is geweest.

Voorts vraagt het Kamerlid zich af of de staatssecretaris de stelling dat de invoering van het kasstelsel voor de btw een ‘geweldige impuls’ aan het bedrijfsleven zou geven onderschrijft en zo niet, welke argumenten tegen de invoering van het kasstelsel pleiten. Tot slot vraagt het Kamerlid zich af welke structurele administratieve lastenverzwaring of -verlichting met de invoering van het kasstelsel gemoeid is en hoe wordt aangekeken tegen uitbreiding van het stelsel, mede gelet op de conclusie van de Europese Commissie uit 2010 dat met het kasstelsel de derving van btw-inkomsten als gevolg van failliete afnemers kan worden beperkt.

Zie 11.2 voor meer informatie over het kasstelsel

Via BTW-PLAZA | btw-kennis | btw-nieuws | btw-advies | Actueel btw-nieuws.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s