A-G: bij overdracht onderneming moet koper herzienings-btw over gehele jaar voldoen

Een C.V. heeft op 12 december 2007 een onroerende zaak verkocht aan een B.V. Deze levering kwalificeerde als een overgang van (het geheel of een gedeelte van) een algemeenheid van goederen zoals bedoeld in art. 31 Wet OB (thans art. 37d Wet OB), waardoor de B.V. voor de btw-heffing in de plaats trad van de C.V.

De C.V. had de btw ter zake van de aankoop van de onroerende zaak volledig in aftrek gebracht. Vanaf 1 januari 2007 werd een deel van de onroerende zaak echter vrijgesteld verhuurd, waardoor de in aftrek gebrachte btw herzien moest worden. De B.V. heeft herzienings-btw afgedragen over de periode vanaf 12 december 2007, omdat zij van mening was dat de herzienings-btw naar tijdsgelang moest worden berekend. De inspecteur heeft een naheffingsaanslag opgelegd omdat hij van mening was dat de B.V. herzienings-btw moest afdragen over het gehele jaar 2007.

Hof Amsterdam heeft in deze zaak geoordeeld dat, bij een overgang van een algemeenheid van goederen, de herzieningsperiode in zijn geheel overgaat op degene op wie de goederen (in dit geval: de onroerende zaak) overgaan. Het hof verwijst hierbij naar de parlementaire geschiedenis. De B.V. zal dus over het gehele jaar herzienings-btw af moeten dragen, aldus het hof.

In cassatie reduceert A-G Van Hilten het geschil tot de vraag of de herzienings-btw verschuldigd is geworden vóór de overdracht van de onderneming. Zij concludeert dat dit niet het geval is en dat de herzienings-btw eerst aan het einde van elk herzieningsjaar verschuldigd wordt. A-G Van Hilten adviseert de Hoge Raad dan ook om het cassatieberoep ongegrond te verklaren en te oordelen dat de B.V. ter zake van de herziening het volledige ‘jaarbedrag’ verschuldigd is. De Hoge Raad moet nog arrest wijzen.

Via BTW-PLAZA | btw-kennis | btw-nieuws | btw-advies | Actueel btw-nieuws.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s