Geen wereldwijde pro rata voor BTW-aftrek

Het Europese Hof van Justitie heeft op 12 september 2013 uitspraak gedaan in de zaak-Crédit Lyonnais over de berekening van het pro rata aftrekrecht van voorbelasting van de hoofdvestiging. Het Hof vindt dat een onderneming die in verschillende landen vaste inrichtingen heeft, bij de berekening van het BTW-teruggaafpercentage geen rekening mag houden met de omzet die door de buitenlandse vestigingen wordt gerealiseerd. De BTW-teruggave moet per vestiging lokaal worden bepaald.

De achtergrond is dat een ondernemer die zowel BTW-belaste als niet-BTW-belaste prestaties levert, maar een deel van de voorbelasting in aftrek mag brengen. Hij moet kijken welk deel van zijn omzet is toe te rekenen aan belaste en welk deel aan niet-belaste prestaties. Is die verhouding bijvoorbeeld 2/3 belast en 1/3 onbelast, dan mag hij van de door hem betaalde BTW maar 2/3 als voorbelasting in aftrek brengen.

De Franse bank Crédit Lyonnais had in zijn BTW-aangifte ook leningen meegenomen die door het hoofdkantoor waren verstrekt aan buiten Frankrijk gevestigde bijkantoren. De Franse belastingdienst accepteerde dit niet. Naar het oordeel van het Hof was dit terecht. De BTW-aangiften van de verschillende vestigingen dienen apart te worden gehouden.

Via Geen wereldwijde pro rata voor BTW-aftrek • Accountancy Nieuws.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s