Belastingplan 2014: integratieheffing btw vervalt per 1 Januari 2014

In het vandaag gepubliceerde Belastingplan 2014 stelt het kabinet voor de integratieheffing te laten vervallen. Enkele weken geleden werd reeds duidelijk dat de integratieheffing (in ieder geval) zou vervallen voor de corporatiesector. Onduidelijk bleef echter of de integratieheffing ook voor andere btw-ondernemers zou vervallen.

De maatregel uit het Belastingplan 2014, dat overigens nog goedgekeurd moet worden door de Tweede en Eerste Kamer, houdt in dat de integratieheffing per 1 januari 2014 vervalt. Dit heeft gevolgen voor zowel de reeds genoten aftrek als voor de nieuw in rekening gebrachte btw.

De reeds genoten aftrek (vanwege de integratieheffing) wordt volgens het wetsvoorstel door de afschaffing van de integratieheffing per 2014 niet aangetast, voor zover ondernemers dit recht reeds hadden vóór de afschaffing. Op het moment van ingebruikneming in 2014 wordt de eerdere btw-aftrek herzien indien en voor zover het vervaardigd goed (door afschaffing van de integratieheffing) in gebruik genomen wordt voor niet-aftrekgerechtigde handelingen (vrijgestelde verhuur, medische prestaties, financiële prestaties etc).

De btw die per 1 januari 2014 in rekening wordt gebracht voor de vervaardiging van een goed kan niet meer initieel in aftrek worden gebracht voor zover het vervaardigde goed bestemd is voor btw-vrijgestelde prestaties.

Zie 2.2 voor meer informatie over de integratieheffing. In de eerstvolgende nieuwsbrief zal nader worden ingegaan op het Belastingplan 2014.

Via BTW-PLAZA | btw-kennis | btw-nieuws | btw-advies | Actueel btw-nieuws.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s