Troonrede: perspectief op herstel

Er zijn voorzichtige signalen dat de mondiale economie aantrekt. Voor Nederland betekent dat perspectief op herstel. Koning Willem-Alexander heeft dat dinsdag gezegd in zijn eerste troonrede. Hij wees er wel op dat de Nederlandse economie een aantal specifieke problemen kent, zoals een hoge schuldenlast bij huishoudens en de problemen bij banken.

Het kabinetsbeleid is gericht op economisch herstel. Daarbij zal de klassieke verzorgingsstaat plaats moeten maken voor een ‘participatiesamenleving’, zei de koning. Vooral in de zorg en de sociale zekerheid zal dat merkbaar zijn. Maar niemand mag tussen wal en schip vallen en elke Nederlander moet de kans krijgen om de veranderingen in zijn eigen leven in te passen.

Volgens de koning wordt van iedereen die dat kan gevraagd om verantwoordelijkheid te nemen. Op die manier voegen mensen ‘niet alleen waarde toe aan hun eigen leven, maar ook aan de samenleving als geheel.’ De klassieke verzorgingsstaat heeft regelingen voortgebracht die in huidige vorm onhoudbaar zijn, stelde Willem-Alexander verder. De omslag naar een participatiesamenleving wordt daarnaast gestimuleerd doordat mensen graag zelf keuzes willen maken.

Na een persoonlijke noot waarin de koning het parlement, de bevolking en zijn moeder bedankte, lichtte hij de kabinetsplannen voor het komend jaar op hoofdlijnen toe. Cruciaal noemde hij een ‘prudent niveau’ van de overheidsschuld. Momenteel betalen alle Nederlanders samen 11 miljard euro aan rente op de staatsschuld. Als de rente groeit, gaat dat steeds zwaarder drukken op overheidsvoorzieningen de inkomens van de mensen, waarschuwde de koning.

Hij verwees ook naar de grote decentralisatie van overheidstaken naar de gemeenten. ‘In deze tijd willen mensen eigen keuzes maken, hun leven zelf inrichten en voor elkaar zorgen.’ De langdurige zorg wordt grondig hervormd de komende tijd. Dat is nodig omdat de uitgaven daarvoor explosief blijven stijgen. Nu is elke Nederlander daar gemiddeld al 2200 euro per jaar aan kwijt.

Via Troonrede: perspectief op herstel • Accountancy Nieuws.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s