Protocol tot wijziging belastingverdrag met Noorwegen naar Staten-Generaal

Minister Timmermans van Buitenlandse Zaken heeft het protocol tot wijziging van het belastingverdrag met Noorwegen ter goedkeuring aan de Staten-Generaal voorgelegd.

De belangrijkste punten uit het wijzigingsprotocol zijn een verlaging van 15% naar 0% van de bronbelasting op dividenden door pensioenfondsen, een verlaging van het deelnemingsvereiste van 25% naar 10% (hierbij geldt een bronheffingstarief van 0%), een verschuiving van de belastingheffing over particuliere pensioenen, lijfrenten en socialezekerheids- pensioenen en -uitkeringen van woonstaat naar bronstaat, een geheel nieuwe bepaling inzake de verdeling van heffingsrenten over winst uit onderneming en een bepaling inzake verdragstoepassing ten aanzien van hybride entiteiten.

De wens dat het verdrag aan de uitdrukkelijke goedkeuring van de Staten-Generaal wordt onderworpen kan uiterlijk op 9 oktober 2013 te kennen worden gegeven.

Via Protocol tot wijziging belastingverdrag met Noorwegen naar Staten-Generaal • Accountancy Nieuws.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s