Beantwoording Kamervragen inzake btw en zonneplanelen

In het Fuchs-arrest heeft het HvJ EU beslist dat de eigenaren van zonnepanelen die duurzaam tegen vergoeding opgewekte elektriciteit leveren aan de energieleverancier btw-ondernemer zijn. Naar aanleiding van dit arrest hebben de kamerleden Omtzigt en Agnes Mulder (beiden CDA) op 24 juni 2013 vragen gesteld aan de staatssecretaris van Financiën en de minister van Economische Zaken. De staatssecretaris van Financiën heeft deze vragen (mede namens de minister van Economische Zaken) beantwoord.

De staatssecretaris geeft aan dat hij kennis heeft genomen van het Fuchs-arrest en dat Nederland in deze prejudiciële procedure niet heeft geïntervenieerd omdat zij de door Oostenrijk onderbouwde opvatting deelde. Tevens geeft de staatssecretaris aan dat met een beroep op dit arrest niet alsnog een btw-teruggaaf zal worden verleend in gevallen waarin de belastingheffing reeds onherroepelijk vaststaat. Een en ander conform het beleid inzake ambtshalve teruggaven.

In algemene zin is volgens de staatssecretaris sprake van ondernemerschap indien de eigenaar de opgewekte elektriciteit (deels) duurzaam tegen vergoeding levert aan zijn energieleverancier. Het is aan de zonnepaneleneigenaar om dit aannemerlijk te maken. Elke eigenaar van zonnepanelen die btw-ondernemer is moet aangifte doen, tenzij ontheffing van de administratieve verplichtingen is verleend op grond van de kleine ondernemersregeling.

Het Fuchs-arrest leidt volgens de staatssecretaris in ieder geval tot extra uitvoeringskosten voor de Belastingdienst en extra administratieve lasten voor btw-ondernemers. Met de energieleverancier zal overleg worden gevoerd over de praktische gevolgen van de btw-plicht voor de exploitatie van zonnepanelen. Ten slotte geeft de staatssecretaris aan dat hij de uitkomst van het Fuchs-arrest ongewenst acht.

In Europa zal hij zich daarom inzetten voor een aanpassing van de btw-richtlijn. Daarbij valt te denken aan een mogelijkheid voor lidstaten om zeer kleine ondernemers met geringe omzetten of particuliere zonnepaneleneigenaren vrij te stellen van btw. Nederland heeft dit onderwerp aanhangig gemaakt bij de Europese Commissie.

p>Via BTW-PLAZA | btw-kennis | btw-nieuws | btw-advies | Actueel btw-nieuws.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s