Kwaliteit belastingdienst bepaalt omvang BTW-gat

De kracht en de kwaliteit van de Nederlandse belastingdienst is de belangrijkste verklarende factor voor het gegeven dat Nederland vrijwel het kleinste VAT Gap van Europa heeft. Uit een onderzoek dat verricht is in opdracht van de Europese Commissie blijkt dat de omvang van dit ‘BTW-gat’ het grootst is in landen met zwakke instituties rond belastinginning en compliance. Dit meldt TaxLive.

In het rapport, geschreven door onderzoekers van het Center for Social and Economic Research in Warschau en het Nederlandse CPB, worden twee variabelen aangewezen voor de recente stijging van het verschil tussen geïnde btw en de theoretisch verschuldigde BTW.

Ten eerste is dat de hoogte van het standaardtarief: hoe hoger dat is, hoe groter de VAT Gap.

Ten tweede is de economische conjunctuur een drijvende factor: in economisch slechte tijden groeit het BTW-gat. Dat hoeft overigens niet op fraude te wijzen. De stijging van het aantal faillissementen kan er bijvoorbeeld toe leiden dat de fiscus meer afgedragen BTW misloopt, terwijl die ondernemingen wel al hun betaalde BTW hadden terugontvangen.

Bij beide factoren plaatsen de onderzoekers echter de kanttekening dat zij alléén hun werk doen in combinatie met de omstandigheid van een zwakke institutionele fiscale infrastructuur. Met andere woorden: tariefsverhogingen en economische recessies leiden alleen tot een grotere VAT Gap als er al structurele problemen waren met invordering, handhaving en naleving.

Via Kwaliteit belastingdienst bepaalt omvang BTW-gat • Accountancy Nieuws.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s