Geen btw-vrijstelling voor uitlenen medisch personeel

Rechtbank Gelderland oordeelt dat een bv niet aannemelijk maakt dat haar prestaties iets anders inhouden dan het ter beschikking stellen van personeel aan derden. Van een btw-vrijstelling kan daarom geen sprake zijn.

In het handelsregister waren de activiteiten van de in 2010 opgerichte bv aanvankelijk omschreven als ‘bemiddeling van buitenlands personeel’. Op enig moment is dit gewijzigd in ‘het leveren van medische zorg door BIG geregistreerde artsen en medisch specialisten’. In geschil is of de bv zich terecht beroept op de btw-vrijstelling van art. 11-1-g Wet IB 1968.

Rechtbank Gelderland stelt dat de bv niet aannemelijk maakt dat haar prestaties iets anders inhouden dan het ter beschikking stellen van personeel aan derden. De later aangepaste omschrijving van haar activiteiten, zoals op haar website en op LinkedIn, leidt niet tot een ander oordeel. De bv beroept zich ook vergeefs op het gelijkheids- en het neutraliteitsbeginsel. De bv vergelijkt haar activiteiten ten onrechte met die van een specialistenvennootschap, aangezien de bv geen dienst verleent aan de patiënt, maar aan het ziekenhuis. Het beroep van de bv is ook voor het overige ongegrond.

Via Geen btw-vrijstelling voor uitlenen medisch personeel • Accountancy Nieuws.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s