NS hoeft interne rapporten gebreken Fyratreinen niet aan AnsaldoBreda af te geven – www.rechtspraak.nl

Het gerechtshof Amsterdam heeft vandaag in hoger beroep de vordering van AnsaldoBreda tegen (onder meer) de NS tot afgifte van enkele rapporten over de Fyra-treinen afgewezen. De rechtbank Midden-Nederland kwam eerder tot hetzelfde oordeel.

Volgens het hof heeft AnsaldoBreda bij haar vordering geen ‘rechtmatig belang’. Het gaat namelijk om rapporten die in opdracht en voor rekening van de NS zijn opgesteld voor intern gebruik. De inhoud van deze rapporten hoeft niet met anderen te worden gedeeld. Dat zou namelijk geen recht doen aan het belang van NS om in vrijheid advies te vragen om een standpunt te kunnen bepalen in een conflict over de treinen. Bovendien is aannemelijk dat die rapporten bedrijfsgevoelige informatie bevatten. Dat de NS aan de pers heeft medegedeeld dat uit de rapporten blijkt dat de treinen veel gebreken hebben kan ook niet tot afgifte van de rapporten leiden.

Volgens het hof zal die mededeling voor AndaldoBreda wel pijnlijk zijn geweest omdat dat dat wellicht tot negatieve beeldvorming van AnsaldoBreda bij het publiek heeft geleid. Maar Ansaldobreda heeft nagelaten zelf rapporten te laten maken om haar reputatie en die van de treinen te herstellen. Ten slotte vindt het hof de vordering tot afgifte van de rapporten voorbarig. Dit omdat het nog maar de vraag is of de gebreken van de treinen in een procedure over de beëindiging van de overeenkomst met AnsaldoBreda aan de orde zullen komen. De NS heeft immers ook andere belangrijke redenen aangevoerd, onder andere de vertraging van de levering van de treinen om de overeenkomst met AnsaldoBreda te beëindigen.

Via NS hoeft interne rapporten gebreken Fyratreinen niet aan AnsaldoBreda af te geven – www.rechtspraak.nl.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s