Bijzondere voorwaarden voor de invoer van levensmiddelen verzonden vanuit Japan in verband met het ongeval in de kerncentrale van Fukushima

De Commissie heeft op 27 september 2011 Uitvoeringsverordening (EU) nr. 961/2011 uitgevaardigd, tot vaststelling van bijzondere voorwaarden voor de invoer van levensmiddelen diervoeders van oorsprong uit of verzonden vanuit Japan in verband met het ongeval in de kerncentrale van Fukushima, en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 297/2011.

Artikel 53 van Verordening (EG) nr. 178/2002 voorziet in de mogelijkheid van passende EU-noodmaatregelen voor ingevoerde levensmiddelen, om de volksgezondheid te beschermen.

Deze verordening is van toepassing op alle levensmiddelen en diervoeders in de zin van artikel 1, lid 2, van Verordening (Euratom) nr. 3945/87, van oorsprong uit of verzonden vanuit Japan, met uitzondering van producten die Japan vóór 28 maart 2011 hebben verlaten en van producten die vóór 11 maart 2011 zijn geoogst en/of verwerkt. Elke zending van deze producten gaat vergezeld van een verklaring waaruit dit blijkt. De bevoegde autoriteiten in de grensinspectiepost of het aangewezen punt van binnenkomst moeten steeds ten minste twee werkdagen voor de fysieke aankomst van een zending hiervan in kennis worden gesteld.

Bij de verordening zijn in bijlage II maximumniveaus aangegeven. Levensmiddelen en diervoeders van oorsprong uit of verzonden vanuit Japan die hier niet aan voldoen, worden niet in de handel gebracht.

Verordening (EU) nr. 297/2011 wordt ingetrokken. Verwijzingen naar de ingetrokken verordening gelden als verwijzingen naar de onderhavige verordening.

Deze verordening treedt in werking op 1 oktober 2011 en is van toepassing tot en met 31 december 2011. De verordening wordt maandelijks geëvalueerd, rekening houdend met de ontwikkeling van de situatie inzake de besmetting.

Via Bijzondere voorwaarden voor de invoer van levensmiddelen verzonden vanuit Japan in verband met het ongeval in de kerncentrale van Fukushima | Fiscaal up to Date.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s