Hoge Raad: Afvalverwijdering op contractbasis is vrijgesteld van BTW

De Hoge Raad heeft op 11 oktober geoordeeld dat de inzameling van huishoudelijk afval niet tot de ondernemerssfeer van een gemeente behoort, zodat het openbare lichaam er in redelijkheid op kon vertrouwen dat haar prestaties jegens de Gemeente Ten Boer niet aan de BTW-heffing zouden zijn onderworpen.

Een publiekrechtelijk lichaam heeft als doel de regionale afvalverwijdering en is tot stand gekomen in 1985. Vanaf 1999 werken acht gemeenten (Groningen, Bedum, Haren, Leek, Zuidhorn, Grootegast, Marum en Ten Boer) hierin samen. In tegenstelling tot de andere gemeenten verzorgt het lichaam voor Ten Boer de afvalinzameling op basis van contractprijs. De andere gemeenten delen op basis van inwonersaantal de kosten. In geschil is of het lichaam terecht geen BTW aan Ten Boer in rekening brengt. De inspecteur heft de betreffende BTW na.

Rechtbank Leeuwarden oordeelt dat het lichaam ter zake van het inzamelen van het huishoudelijke afval in Ten Boer geen interne prestatie verricht. Haar taakstelling op grond van de gemeenschappelijke regeling is beperkt tot de verwerking van ingezameld huishoudelijk afval. Hof Leeuwarden bevestigt dat.

De Hoge Raad oordeelt dat de inzameling van huishoudelijk afval niet tot de ondernemerssfeer van een gemeente behoort, zodat het lichaam er in redelijkheid op kon vertrouwen dat haar prestaties jegens Ten Boer niet aan de BTW-heffing zouden zijn onderworpen. Het hof heeft een te beperkte uitleg heeft gegeven aan de goedkeuring in paragraaf 10 lid 1 Toelichting Gemeenten. Hierin wordt een samenwerkingsverband tussen verschillende gemeenten met betrekking tot de door dit verband verrichte handelingen die niet tot de ondernemerssfeer behoren, beschouwd als te behoren tot de deelnemende gemeenten zodat onderlinge prestaties tussen een dergelijk samenwerkingsverband en de deelnemende gemeenten als interne, niet aan de heffing van BTW onderworpen prestaties worden beschouwd.

Via Hoge Raad: Afvalverwijdering op contractbasis is vrijgesteld van BTW • Accountancy Nieuws.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s