Duitse voorwaarden voor BTW-nultarief strenger

Sinds 1 oktober geldt voor intracommunautaire leveringen vanuit Duitsland een verzwaarde bewijslast. Wordt niet aan die verzwaarde bewijslast voldaan, dan kan in beginsel de toepassing van het 0% BTW-tarief door de leverancier volgens de Duitse Belastingdienst worden geweigerd en kan bij de leverancier Duitse BTW worden nageheven, zo meldt Flynth.

Vandaar dat Nederlandse ondernemers vanaf 1 oktober 2013 bij intracommunautaire verwervingen vanuit Duitsland in sommige gevallen verplicht worden de zogenoemde Gelangensbestätigung (specifiek formulier waarmee de aankomst van goederen in een land wordt bevestigd) in te vullen en aan hun leverancier te retourneren. Aanvankelijk was het de bedoeling dat de Gelangensbestätigung het enige bewijsmiddel zou worden om de toepassing van het 0% BTW- tarief te bewijzen. Daar is uiteindelijk een wijziging in aangebracht. Ook CMR-vrachtbrieven en transportdocumenten kunnen in sommige gevallen als bewijs dienen.

Flynth: ‘Met deze nieuwe regels wil de Duitse Belastingdienst proberen BTW-fraude terug te dringen, alleen kan grote vraagtekens worden gezet of dit een passende methode is om dat doel te bereiken. Immers Europese jurisprudentie heeft reeds uitgewezen dat formele vereisten een toepassing van een 0% BTW-tarief niet in de weg kunnen staan, indien daadwerkelijk een intracommunautaire levering heeft plaatsgevonden.’

Via Duitse voorwaarden voor BTW-nultarief strenger • Accountancy Nieuws.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s