Verslag over opvolging aanbeveling Algemene rekenkamer inzake BTW-fraude

De Staatssecretaris van Financiën heeft aan de Tweede Kamer verslag uitgebracht over de opvolging van de aanbevelingen die de Algemene Rekenkamer heeft gedaan met betrekking tot de aanpak van intracommunautaire btw-fraude. In dat verslag gaat de staatssecretaris in op elke aanbeveling afzonderlijk.

Brief Staatssecretaris van Financiën, 11 oktober 2013, nr. DGB/2013/5286M

De Staatssecretaris van Financiën heeft aan de Tweede Kamer verslag uitgebracht over de opvolging van de aanbevelingen die de Algemene Rekenkamer heeft gedaan met betrekking tot de aanpak van intracommunautaire btw-fraude. In dat verslag gaat de staatssecretaris in op elke aanbeveling afzonderlijk. Op de aanbeveling om informatie uit te wisselen over ontwikkelingen in fraudepatronen en om de totstandkoming te bevorderen van mechanismen om snel in te kunnen spelen op die fraudepatronen, antwoordt hij onder meer het volgende: Nederland is actief op het terrein van fraudepatronen en kennisuitwisseling, zowel in Eurofisc-verband als in Benelux-verband.

In Eurofisc wordt onder meer gewerkt aan mismatches waarbij al geselecteerd is op bedrijven die mogelijk betrokken zijn in een keten waarin btw-fraude wordt gepleegd. Er hoeft dan niet meer vanuit het totaal aan mismatches te worden gezocht naar mogelijke fraudegevallen. Nederland is thans voorzitter van Eurofisc. Verder heeft Nederland zich in EU-verband sterk gemaakt voor de totstandkoming van een snel reactiemechanisme op btw-carrouselfraude alsook voor het voorstel voor een uitbreiding van de mogelijkheden om voor specifieke goederen en diensten een verlegging van de btw toe te passen.

Via VN Vandaag details – TaxLive.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s