Stand van zaken aanpak btw-fraude

Recent heeft staatssecretaris Weekers van Financiën de Tweede Kamer schriftelijk geïnformeerd over de ontwikkelingen rondom de bestrijding van btw-fraude. De update is een antwoord op vragen uit de Tweede Kamer naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek van de Europese Commissie naar de zogeheten ‘VAT gap’: het verlies aan btw-inkomsten dat onder andere door btw-fraude wordt veroorzaakt.

In 2009 en 2012 heeft de Algemene Rekenkamer onderzoek verricht naar en aanbevelingen gedaan met betrekking tot de aanpak van intracommunautaire btw-fraude. De staatssecretaris geeft in zijn brief aan dat de Rekenkamer in haar terugblikonderzoek in 2012 positief is over de geïntensiveerde bestrijding van de btw-fraude sinds 2009. Daarbij zijn door de Rekenkamer een aantal aanbevelingen zijn gedaan voor een succesvol vervolg van deze aanpak.

Zo adviseert de Rekenkamer de Belastingdienst onder andere om een aandeelhoudersregister op te zetten om misbruik van btw-nummers bij de overgang van een onderneming te voorkomen, de bestuurlijke informatievoorziening over carrouselfraude te verbeteren door o.a. aan te sluiten op de informatie van de FIOD en om de administratieve procedures rond VIES-opgaven en btw-aangiften te harmoniseren om matchingproblemen te verminderen. De staatssecretaris geeft in zijn brief gedetailleerd weer welke maatregelen reeds genomen zijn naar aanleiding van deze aanbevelingen.

Weekers noemt de intensieve aanpak van btw-fraude nodig, omdat de btw met een jaarlijkse opbrengst van meer dan € 40 miljard een prominente rol voor de schatkist vervult. Bovendien leidt btw-fraude tot concurrentievervalsing en is het in veel gevallen onderdeel van bredere criminele activiteiten. De aanpak van btw-fraude wordt de laatste jaren dan ook, zowel nationaal als internationaal, geïntensiveerd. Zie 12 voor meer informatie over dit onderwerp.

Via BTW-PLAZA | btw-kennis | btw-nieuws | btw-advies | Actueel btw-nieuws.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s