Wetswijziging naheffing herzienings-btw bij onterechte optie belaste levering

Voor het opteren voor een btw-belaste levering van onroerend goed dient de koper het gekochte voor minimaal 90% te gebruiken voor aftrekgerechtigde doeleinden. Indien de koper binnen de referentieperiode niet voldoet aan deze voorwaarde, vervalt de optie en was de levering (achteraf bezien) vrijgesteld van btw. Als de verkoper hierdoor alsnog herzienings-btw moet voldoen, werd deze in Nederland op grond van art. 12a Wet OB nageheven van de koper. Op 10 oktober heeft het HvJ EU in de zaak Pactor Vastgoed BV geoordeeld dat naheffing van de door de verkoper verschuldigde herzienings-btw bij de koper in strijd is met het unierecht en art. 12a Wet OB moet worden aangepast.

In de tweede nota van wijziging van het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2014, die op 18 oktober is gepubliceerd, staat dat art. 12a Wet OB vervalt met terugwerkende kracht tot 10 oktober 2013, de datum van het arrest van het HvJ EU. In zijn toelichting geeft de staatssecretaris aan dat inwerkingtreding vanaf 10 oktober wenselijk is om te voorkomen dat vanaf die datum een heffingsvacuüm ontstaat. Herstel van de situatie in lijn met het arrest van het HvJ EU is nodig om, op grond van de nationale wetgeving, bij de verkoper de verschuldigde herzienings-btw te kunnen heffen.

Via BTW-PLAZA | btw-kennis | btw-nieuws | btw-advies | Actueel btw-nieuws.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s