BTW-maatregelen voor 2014

Prinsjesdag is behalve troonrede en miljoenennota ook jaarlijks het Belastingplan. In het op Prinsjesdag gepubliceerde Belastingplan 2014 zijn ook voor de BTW een aantal wijzigingen opgenomen.

Integratieheffing vervalt
De integratieheffing doet zich voor als een ondernemer een goed vervaardigt of laat vervaardigen, maar wel de materialen ter beschikking stelt. Omdat grond ook wordt bestempeld als materiaal, kan een ondernemer die op eigen grond laat bouwen geconfronteerd worden met de integratieheffing. De integratieheffing doet zich alleen voor als de ondernemer het goed (deels) gaat gebruiken voor vrijgestelde prestaties.

Tegenover de integratieheffing staat het recht op aftrek van BTW op kosten die verband houden met de vervaardiging van het goed. Omdat de integratieheffing wordt berekend over de voortbrengingskosten, wordt ook BTW verschuldigd over de waarde van grond die zonder BTW is verkregen en andere kosten waar geen BTW op drukt. Daarom wordt de integratieheffing door veel ondernemers als onredelijk ervaren.

De integratieheffing komt per 1 januari 2014 te vervallen. Dat is goed nieuws voor ondernemers die vrijgesteld zijn van BTW en bijvoorbeeld voor landbouwers die onder de landbouwregeling vallen.

Ondernemers die al BTW in aftrek hebben gebracht met het oog op een aanstaande integratieheffing, moeten die BTW terugbetalen op het moment dat het goed in gebruik genomen wordt.

De BTW die na 1 januari 2014 in rekening wordt gebracht, kan niet meer worden afgetrokken. Het goed zal namelijk in gebruik worden genomen voor vrijgestelde prestaties en de BTW die toerekenbaar is aan vrijgestelde prestaties kan niet worden afgetrokken.

Tip
Het kan aantrekkelijk zijn om de ingebruikname van bijvoorbeeld een nieuwe onroerende zaak uit te stellen tot na 1 januari 2014 om zo de integratieheffing te voorkomen.

BTW op personenalarmering
Personenalarmeringsdiensten zijn vanaf 1 januari 2014 alleen nog vrijgesteld van BTW als deze diensten worden verricht aan bewoners van bejaardenoorden en andere instellingen voor bejaardenzorg die geen winst beogen. Bij een personenalarmeringsdienst aangesloten personen kunnen bij een calamiteit contact leggen met een alarmcentrale. De hiervoor genoemde instellingen bieden personenalarmeringsdiensten ook aan niet-bewoners aan, daarvoor geldt de vrijstelling vanaf 1 januari 2014 niet meer.

Door de vrijstelling vanaf 1 januari 2014 te beperken tot personenalarmeringsdiensten aan bewoners van instellingen, wordt concurrentieverstoring met commerciële aanbieders van personenalarmering opgeheven.
Koop-/aannemingsovereenkomst

Bij koop-/aannemingsovereenkomsten is het vanaf 1 januari 2014 niet meer mogelijk de grond vrijgesteld van BTW te leveren (maar waarbij de verkrijging van de grond belast is met overdrachtsbelasting) en vervolgens de nieuwbouw op te leveren belast met BTW. Dit is een gevolg van een arrest van de Hoge Raad waarin beslist werd dat de overdracht van de grond en de nieuwbouw één belaste levering van een onroerende zaak is. De levering van de onroerende zaak met bijbehorende grond is daarom volledig belast met BTW.

De wijziging geldt alleen voor die gevallen waarin de grond en de nieuwbouw door dezelfde ondernemer worden (op)geleverd. Voor lopende bouwprojecten zal een overgangsregeling worden getroffen. De overgangsregeling wordt in een besluit vastgelegd. Het is op dit moment nog niet bekend hoe de overgangsregeling zal luiden.

Via Carola van Vilsteren – Plein +.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s