92/12/EEG – Overeenstemming met de algemene opzet van de accijnzen of de btw

De onderhavige zaak draait om de juiste uitlegging van artikel 3, lid 2, van richtlijn 92/12/EEG (hierna: „richtlijn 92/12”).(2) Deze bepaling erkent de bevoegdheid van de lidstaten om indirecte belastingen in te voeren of te handhaven op producten waarop de geharmoniseerde accijnsregels reeds van toepassing zijn. Dan moet evenwel voldaan zijn aan twee voorwaarden, namelijk (i) dat met die belasting specifieke doeleinden worden nagestreefd en (ii) dat daarbij de voor de accijnzen en(3) de btw geldende voorschriften in acht worden genomen wat betreft de vaststelling van de maatstaf van heffing en de berekening, de verschuldigdheid en de controle van de belasting.

Via .

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s