Cumulatieve heffing btw en spelbelasting exploitatie speelautomaten toegestaan

De Duitse onderneming Metropol Spielstätten Unternehmersgesellschaft (hierna: Metropol) exploiteert speelautomaten in zeven speelhallen. De exploitatie is onderworpen aan een vermakelijkheidsbelasting. Over het boekjaar 2010 heeft Metropol, aan de hand van het jaartotaal van alle maandelijkse kasontvangsten, een bedrag van ruim € 162.000 aan verschuldigde btw berekend.

Na aftrek van voorbelasting heeft de Duitse belastingdienst het verschuldigde btw-bedrag over het boekjaar 2010 vastgesteld op circa € 95.000. Metropol is tegen deze aanslag in beroep gegaan, omdat de wijze van belastingheffing over de omzet uit de exploitatie van de speelautomaten volgens haar in strijd is met het unierecht, in het bijzonder met het evenredigheids-, afwentelings- en neutraliteitsbeginsel.

Lees verder bij bron door op onderstaande link te klikken

Via BTW-PLAZA | btw-kennis | btw-nieuws | btw-advies | Actueel btw-nieuws.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s