Belastingdienst Roemenië moet vertragingsrente betalen bij ten onrechte geweigerde BTW-teruggaaf

Het Hof van Justitie EU (HvJ EU) heeft geoordeeld dat de Roemeense Belastingdienst vertragingsrente is verschuldigd aan Steaua Română in verband met een BTW-teruggaaf. De rente is ook verschuldigd over de periode waarin administratieve besluiten van kracht waren die de teruggave uitsloten en die nadien bij rechterlijke beslissing nietig zijn verklaard.

Het Roemeense Steaua Română heeft recht op een BTW-teruggaaf over de maanden december 2007 en januari 2008. Tegelijkertijd legt de Roemeense Belastingdienst echter een aanslag op waarbij onrechtmatig BTW en vertragingsrente wordt geheven, die met de teruggaaf worden verrekend. Nadat de Roemeense rechter Steaua Română in het gelijk stelt, vordert Steaua Română vergoeding van rente. Volgens de Belastingdienst heeft Steaua Română echter geen recht op een rentevergoeding, omdat zowel de BTW-aangiften van Steaua Română als de door haar ingediende verzoeken binnen de gestelde termijnen zijn afgehandeld. De Roemeense rechter heeft een prejudiciële vraag in deze zaak gesteld.

Het HvJ EU oordeelt dat de Roemeense fiscus vertragingsrente is verschuldigd aan Steaua Română in verband met een BTW-teruggaaf. Volgens het HvJ EU heeft Steaua Română ook recht op vertragingsrente over de periode waarin administratieve besluiten van kracht waren die de teruggave uitsloten en die nadien bij rechterlijke beslissing nietig zijn verklaard.

Via Belastingdienst Roemenië moet vertragingsrente betalen bij ten onrechte geweigerde BTW-teruggaaf • Accountancy Nieuws.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s