BTW uit de verkoopprijs onder voorwaarden mogelijk

De Roemeense natuurlijke personen Corina-Hrisi Tulică (hierna: Tulică) en Călin Ion Plavoşin (hierna: Plavoşin) hebben in de jaren 2007 tot en met 2009 in totaal 149 overeenkomsten met betrekking tot de levering van onroerende goederen gesloten. In deze overeenkomsten is niets bepaald met betrekking tot de btw.

Bij een controle is door de Roemeense fiscus geconstateerd dat de leveringen door Tulică en Plavoşin aan te merken zijn als economische activiteiten, waarna een naheffingsaanslag, vermeerderd met boeten, is opgelegd. De Roemeense fiscus heeft de verschuldigde btw berekend over de prijs die de Tulică en Plavoşin met de kopers waren overeengekomen.

In de beroepsprocedure naar aanleiding van deze naheffingsaanslag heeft Tulică aangevoerd dat de btw in de prijs inbegrepen is en niet als element aan de prijs dient te worden toegevoegd. Indien de btw over de verkoopprijs zou worden berekend, zou het niet vanzelfsprekend zijn dat de koper het onroerend goed zou hebben gekocht.

Plavoşin voert in de door hem gevoerde procedure aan dat de btw niet op de leverancier mag drukken, hetgeen wel het geval is indien de btw over de verkoopprijs wordt berekend. De Roemeense fiscus meent op grond van het nationale recht daarentegen dat de verkoopprijs als grondslag voor de berekening van de verschuldigde btw moet worden genomen.

De Roemeense rechter heeft in deze procedures aan het HvJ EU de prejudiciële vraag gesteld of in gevallen als de onderhavige, waarin koper en verkoper niets zijn overeengekomen met betrekking tot de btw, de verschuldigde btw over of uit de overeengekomen verkoopprijs dient te worden berekend. In haar oordeel merkt het HvJ EU allereerst op dat door de verwijzende rechter niet is aangegeven of Tulică en Plavoşin de mogelijkheid hebben om de nageheven btw op hun kopers te verhalen. Dit gegeven is van doorslaggevend belang voor de beantwoording van de prejudiciële vraag.

Op grond van de btw-richtlijn wordt de btw geheven over de werkelijk ontvangen tegenprestatie. Indien in de overeenkomst echter niets is afgesproken met betrekking tot de btw en de verkoper niet de mogelijkheid heeft de nageheven btw op de koper te verhalen, heeft het uitgangspunt dat de btw geheven wordt over de verkoopprijs, tot gevolg dat de btw op de verkoper drukt, hetgeen niet strookt met het beginsel dat de btw op de eindgebruiker van een prestatie moet drukken. In dat geval dient de verschuldigde btw uit de overeengekomen verkoopprijs te worden berekend.

Via BTW-PLAZA | btw-kennis | btw-nieuws | btw-advies | Actueel btw-nieuws.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s