Prejudiciële vragen aan Hof van Justitie EU over btw-vrijstelling voor collectief vermogensbeheer bij vastgoedfondsen

De Hoge Raad heeft onlangs aan het Hof van Justitie van de Europese Unie een prejudiciële vraag gesteld of de btw-vrijstelling van toepassing is op het beheer van vastgoedfondsen. In een eerder stadium hebben Rechtbank Breda en Hof ’s-Hertogenbosch al beslist dat deze vrijstelling niet alleen van toepassing is op het beheer van effectenbeleggingsfondsen, maar ook op het beheer van vastgoedfondsen. Daarnaast stelt de Hoge Raad de vraag of, als de vrijstelling al van toepassing is op het beheer van vastgoedfondsen, de vrijstelling ook ziet op de door het fonds aan een derde uitbestede, feitelijke exploitatie van de onroerende zaken (ook wel het property management genoemd).

Voor het volledige artikel klikt u op onderstaande link.

Via belastingnieuws.nl – Prejudiciële vragen aan Hof van Justitie EU over btw-vrijstelling voor collectief vermogensbeheer bij vastgoedfondsen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s