BTW-teruggaaf voor stichting die kunstgrasveld aanlegt voor voetbalclub

Rechtbank Gelderland heeft op 19 november geoordeeld dat een stichting als BTW-ondernemer moet worden aangemerkt. De stichting heeft derhalve recht op een BTW-teruggaaf in verband met de aanleg van een kunstgrasveld.

Een amateurvoetbalvereniging maakt gebruik van de accommodatie op een sportpark. De accommodatie betreft drie natuurgrasvelden, die door de vereniging van de gemeente Oude IJsselstreek worden gehuurd. De opstallen zijn eigendom van de vereniging. Begin 2012 dient de stichting een aanvraag voor een subsidie in. De stichting wil namelijk kunstgrasvelden aanleggen op het sportpark. Medio 2012 besluit het college van B & W om een subsidie van maximaal € 290.175 aan de stichting te verlenen. De stichting wordt vervolgens op 6 juni 2012 opgericht. Verder leent de stichting nog € 70.000 van de voetbalvereniging en verleent de gemeente een recht van opstal aan de stichting. De stichting en de voetbalclub komen een gebruiksvergoeding van € 7.500 ex BTW overeen.

Met de inspecteur ontstaat onenigheid over de verschuldigdheid van BTW. De inspecteur is namelijk van mening dat de stichting niet als BTW-ondernemer is aan te merken, omdat zij teveel te vereenzelvigen is met de voetbalclub. Volgens de inspecteur is de stichting alleen maar opgericht om belasting te besparen bij de aanleg van het kunstgrasveld. De stichting heeft volgens de inspecteur dan ook geen recht op BTW-teruggaaf.

Rechtbank Gelderland oordeelt dat de stichting als BTW-ondernemer is aan te merken en recht heeft op een BTW-teruggaaf in verband met de aanleg van het kunstgrasveld. De rechtbank acht daarbij onder andere van belang dat de stichting een zelfstandige entiteit is, dat de oprichters en huidige bestuursleden, op één na, geen bestuurslid van de voetbalvereniging zijn, dat de stichting een afgescheiden vermogen heeft en dat de stichting op eigen naam de subsidie heeft aangevraagd. Verder wijst de rechtbank er nog op dat de stichting de enige rechthebbende op het kunstgrasveld is en op eigen naam een opstalrecht heeft verworven. Volgens de rechtbank is er dan ook geen sprake van ondergeschiktheid of vereenzelviging. De stichting heeft recht op volledige aftrek van de voorbelasting ter zake van de aanleg van het kunstgrasveld.

Via BTW-teruggaaf voor stichting die kunstgrasveld aanlegt voor voetbalclub • Accountancy Nieuws.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s