Onderzoek overgangsregeling integratieheffing publieke omroepen in 2014

Op grond van de printprijsregeling is een btw-ondernemer niet over de volledige vergoeding die hij ontvangt voor vervaardiging van een film- of videoproductie btw verschuldigd, maar over de printprijs, een bedrag van € 0,34 (excl. btw) per meter film. De btw wordt dus niet berekend over de verkoopprijs, maar over de (fictieve) voortbrengingskosten van een film. De integratieheffing, die wordt berekend op basis van de voortbrengingskosten van een vervaardigd goed, is de basis voor deze regeling. Door deze integratieheffing over de (lage) voortbrengingskosten kan de btw op de hieraan toerekenbare kosten in aftrek worden gebracht.

Door het vervallen van de integratieheffing per 1 januari 2014 ondervinden publieke omroepen en daarmee vergelijkbare btw-ondernemers een nadeel, in gevallen waarin de integratielevering leidt tot een lage btw-heffing in verhouding tot de daaraan gekoppelde btw-aftrek. In een brief aan de Tweede Kamer heeft staatssecretaris Weekers van Financiën aangegeven nader te onderzoeken of door het vervallen van de integratieheffing daadwerkelijk een probleem voor publieke omroepen ontstaat en zo ja, wat de omvang van dit probleem is. In afwachting van de uitkomsten van dit onderzoek is de staatssecretaris voornemens een tijdelijke oplossing treffen voor het jaar 2014. De staatssecretaris streeft ernaar de uitkomsten van het onderzoek te presenteren voor aanvang van het Kerstreces op 20 december aanstaande.

Via BTW-PLAZA | btw-kennis | btw-nieuws | btw-advies | Actueel btw-nieuws.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s