BTW-belaste levering bij frauduleus gebruik creditcard voor aankoop goederen

Op grond van de btw-richtlijn en de Wet OB wordt als levering van een goed beschouwd ‘de overdracht of overgang van de macht om als eigenaar over een goed te beschikken’ (zie 2.1). In de zaak Dixons staat de vraag centraal of hiervan sprake is.

De Britse btw-ondernemer Dixons Retail plc (hierna: Dixons) verkoopt elektrische apparaten. Zij heeft met American Express Europe Ltd (hierna: AmEx) en National Westminster Bank plxc, optredend onder de naam Streamline (hierna: Streamline), overeenkomsten gesloten, waarin zij zich verplicht om de door AmEx en Streamline uitgegeven kaarten te accepteren als betaalmiddel en AmEx en Streamline zich verplichten tot betaling van de prijs van de goederen die de klant met de kaart aankocht, na inhouding van een commissie en op voorwaarde dat de voorgeschreven procedures worden nageleefd.

In de jaren 2005 tot en met 2008 heeft Dixons een aantal goederen verkocht waarvoor de afnemers met frauduleus gebruikte kaarten hebben betaald. AmEx en Streamline hebben, ondanks de fraude, aan Dixons de prijs van deze goederen betaald en deze bedragen niet teruggevorderd. Dixons heeft vervolgens bij de Britse belastingdienst verzocht om terugbetaling van de btw die zij met betrekking tot de levering van deze goederen had voldaan. Dit verzoek is echter afgewezen.

lees verder BTW-PLAZA | btw-kennis | btw-nieuws | btw-advies | Actueel btw-nieuws.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s