Naheffing btw uit of over ontvangen vergoeding?

Indien een inspecteur (al dan niet na een boekenonderzoek) een naheffingsaanslag oplegt komt het nogal eens voor dat er discussie ontstaat over de vraag of er 6% of 21% btw wordt nageheven over of uit (d.w.z.: 6/106 of 21/121 van) de ontvangen vergoedingen. Over de vraag wanneer een inspecteur over dan wel uit de ontvangen vergoedingen btw moet naheffen bestond wel rechtspraak in Nederland, maar onlangs heeft het HvJ daarover ook een arrest gewezen.

In dit nieuwsbericht wordt ingegaan op de vraag wanneer de inspecteur de btw dient na te heffen uit de ontvangen vergoedingen en wanneer hij de btw mag naheffen over de ontvangen vergoedingen. Hierbij zal eerst aandacht besteed worden aan de jurisprudentie van de Hoge Raad en daarna aan de recente jurisprudentie van het HvJ.

Op 2 november 1983 oordeelde de Hoge Raad dat een btw-ondernemer die ten onrechte geen btw heeft voldaan, de btw uit de in rekening gebrachte vergoeding dient te voldoen indien hij de nageheven btw niet aan zijn afnemers in rekening kan brengen. Hoewel de A-G in die procedure had geadviseerd om een prejudiciële vraag te stellen aan het HvJ, heeft de Hoge Raad de zaak zelf afgedaan. Hierdoor was het onduidelijk of de opvatting van de Hoge Raad in overeenstemming is met het unierecht. Met de gevoegde zaken Corina-Hrisi Tulică en Căalin Ion Plavoşin is aan deze onduidelijkheid een einde gekomen.

In de gevoegde zaken Corina-Hrisi Tulică en Căalin Ion Plavoşin gaat het om natuurlijke personen die tal van onroerende goederen hebben verkocht. In de overeenkomsten is niets bepaald met betrekking tot de btw. De Roemeense fiscus heeft de natuurlijke personen voor deze transacties als btw-ondernemer aangemerkt en btw nageheven over de prijs van de verkochte onroerende goederen. Tevens is een boete opgelegd wegens te late betaling. De verkopers menen echter dat de btw niet over, maar uit de betaalde bedragen moet worden nageheven. In de beroepsprocedures die volgen bij de rechter besluit de Roemeense cassatierechter hierover om uitleg te vragen aan het HvJ.

Lees verder BTW-PLAZA | btw-kennis | btw-nieuws | btw-advies | Actueel btw-nieuws.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s