Belegger in goud is niet automatisch belastingplichtig voor BTW

Gerechtshof Amsterdam oordeelde onlangs dat een belegger in goud geen btw-ondernemer is. Bij de koop en verkoop van goud en zilver door belanghebbende is slechts sprake van ‘normaal vermogensbeheer’.

Op 1 januari 2011 bezit belanghebbende 157,5 kg zilver en 1,8 kg goud. In 2011 verkoopt hij 157,5 kg zilver en koopt hij 3 kg goud. Tevens verkoopt hij 3,6 kg goud. Over de jaren 2008-2010 verzoekt hij om btw-teruggaaf, omdat de regeling voor beleggingsgoud volgens hem van toepassing is. De inspecteur honoreert het verzoek niet, omdat belanghebbende volgens hem niet belastingplichtig is voor de btw-heffing. Rechtbank Haarlem oordeelt dat belanghebbende niet belastingplichtig is voor de btw-heffing. Volgens de rechtbank is niet iedere koper van beleggingsgoud als belastingplichtige voor de btw aan te merken. Ook merkt de rechtbank op dat er slechts sprake is van ‘normaal vermogensbeheer’.

Hof Amsterdam oordeelt dat belanghebbende niet aannemelijk maakt dat hij een economische activiteit beoogt te verrichten. Volgens het hof leidt de enkele omstandigheid dat hij goud en zilver aankoopt om het te zijner tijd weer gunstig te verkopen niet tot btw-ondernemerschap. Verder overweegt het hof dat belanghebbende verder niets heeft aangevoerd en dat dus ook onduidelijk is of er sprake is geweest van enig optreden naar buiten toe. Volgens het hof is er slechts sprake van vermogensbeheer, en niet van ondernemerschap. Het hof bevestigt de uitspraak van de rechtbank.

Via Belastingen en rechtsvormen details – Plein +.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s