Verkoopprijs goederen is altijd inclusief BTW

Meestal houdt u bij het vaststellen van de verkoopprijs rekening met de BTW. Dit geldt uiteraard alleen als u BTW-ondernemer bent. Blijkt dat pas achteraf, dan heeft u daar bij het vaststellen van de verkoopprijs geen rekening mee gehouden. Uit de beantwoording van prejudiciële vragen door het Europese Hof van Justitie (EHvJ) blijkt dat u er dan vanuit mag gaan dat de verkoopprijs inclusief BTW overeen is gekomen.

De BTW is een verbruiksbelasting die afgedragen moet worden door eindgebruikers, niet door leveranciers. Dat principe stond centraal in een Roemeense zaak waar het Europese Hof zich over moest buigen. Het ging hierbij om twee Roemeense partijen die tussen 2007 en 2009 onroerende goederen hadden verkocht, maar niets hadden bepaald over de BTW. De Belastingdienst vond achteraf dat ze economische activiteiten hadden verricht en dus BTW-plichtig waren. Daarom legde de Roemeense belastingdienst een forse naheffingsaanslag op, waarbij de BTW alsnog toegevoegd werd aan de overeengekomen verkoopprijzen vermeerderd met een boete.

BTW inbegrepen in de verkoopprijs
De Roemeense verkopers waren het hier niet mee eens. Zij konden de alsnog verschuldigde BTW niet meer verhalen op de kopers. Hierdoor zou de BTW op hen als leverancier drukken, terwijl dat niet de bedoeling van deze belasting is. Daarnaast was het onzeker of de kopers de onroerende zaken hadden gekocht als zij door de BTW meer hadden moeten betalen. De verkopers waren daarom van mening dat de fiscus de verschuldigde BTW had moeten berekenen door ervan uit te gaan dat deze was inbegrepen in de verkoopprijs, met als gevolg een lagere naheffingsaanslag.

Niet meer verhalen op de koper
Het EHvJ was het met de redenering van de verkopers eens, mits het inderdaad klopte dat zij de nageheven BTW niet meer op de kopers konden verhalen. Hiervoor was ook vereist dat de verkoopprijs was overeengekomen zonder dat de BTW daarin was genoemd. Uit de Europese BTW-richtlijn vloeit namelijk voort dat de BTW op de eindgebruiker moet drukken. Is er ten onrechte geen BTW berekend door de verkoper en kan deze de BTW niet meer verhalen op de koper, dan moet de verkoopprijs dus worden opgevat als een prijs inclusief BTW.

Via Verkoopprijs goederen is altijd inclusief BTW | Fiscaal Rendement.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s