BTW-aftrek mogelijk bij incidentele verkoop motorjacht door management B.V.

A verricht (management)activiteiten, waardoor hij ondernemer is voor de btw. In 2001 heeft A een motorjacht aangekocht. A heeft het motorjacht niet gebruikt en in 2003 verkocht en geleverd aan een derde. In 2003 heeft A via een suppletieaangifte de btw met betrekking tot de aankoop van het motorjacht, ruim € 20.000, als voorbelasting in aanmerking genomen. In deze suppletieaangifte heeft A tevens een te betalen bedrag aan btw opgenomen, waardoor de suppletieaangifte niet resulteerde in een teruggaaf, maar in een naheffing.

De inspecteur van de Belastingdienst heeft deze naheffingsaanslag op verzoek en zonder onderzoek te doen aan A opgelegd. Na een boekenonderzoek in 2004 heeft de inspecteur het als voorbelasting in aanmerking genomen bedrag nageheven. In geschil is of A recht heeft op aftrek van voorbelasting en, zo niet, of de inspecteur het btw-bedrag mocht naheffen.

In deze zaak is A door Hof Amsterdam geoordeeld dat A geen recht had op aftrek van de voorbelasting met betrekking tot de aankoop van het motorjacht. Volgens het hof heeft A namelijk niet aannemelijk gemaakt dat hij het motorjacht in het kader van zijn onderneming heeft aangekocht. Het hof oordeelde daarnaast dat de inspecteur bevoegd was tot naheffing. A heeft tegen deze uitspraak beroep in cassatie ingesteld.

In cassatie oordeelt de Hoge Raad dat ervan moet worden uitgegaan dat A ten minste gedurende het jaar 2001 btw-ondernemer was en recht op aftrek heeft indien hij het motorjacht in deze hoedanigheid heeft aangeschaft, hetgeen moet worden beoordeeld aan de hand van de omstandigheden van het geval, zoals de aard van het goed, het tijdsverloop tussen de aanschaf en de ingebruikneming en of stappen zijn ondernomen die nodig zijn voor bedrijfsmatig gebruik van het goed.

De omstandigheid dat het motorjacht is aangeschaft in het kader van een incidentele, niet aan de uitoefening van een bestaande onderneming eigen, economische activiteit, brengt niet met zich mee dat geen recht op aftrek bestaat, aldus de Hoge Raad. De Hoge Raad verwijst de zaak naar Hof Den Haag ter verdere behandeling en beslissing.

Via BTW-PLAZA | btw-kennis | btw-nieuws | btw-advies | Actueel btw-nieuws.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s