Doelstellingen onderwijsinstelling van belang voor btw-vrijstelling

De Btw-richtlijn verleent geen algemene btw-vrijstelling voor alle onderwijsdiensten die voor commerciële doeleinden worden verricht door particuliere organisaties. Bij de beoordeling van de vraag of de btw-vrijstelling mag worden toegepast, moet men rekening houden met de doelstellingen van de particuliere organisatie die de onderwijsdiensten verricht.

Onderwijsdiensten die voor commerciële doeleinden worden verricht door particuliere organisaties kunnen onder omstandigheden ook vallen onder de btw-onderwijsvrijstelling. De Btw-richtlijn 2006 bepaalt namelijk dat onderwijsdiensten vrijgesteld zijn van btw als die worden verricht door publiekrechtelijke lichamen die zijn ingesteld om onderwijs aan te bieden, of door andere organisaties die door een EU-lidstaat worden erkend als lichamen met soortgelijke doeleinden. Die andere organisaties, waaronder particuliere organisaties, moeten dus voldoen aan de eis dat zij soortgelijke doeleinden nastreven als die van de publiekrechtelijke lichamen. Het Europese Hof constateerde in een Poolse zaak dat de Btw-richtlijn niet precies aangeeft welke voorwaarden of volgens welke specifieke regels die soortgelijke doeleinden kunnen worden erkend. Het is volgens het Hof een zaak van het nationale recht van elke lidstaat om dit te bepalen. De lidstaten beschikken daarbij over een beoordelingsbevoegdheid.

Het is aan de nationale rechter om na te gaan of de wetgever bij het stellen van de voorwaarden de grenzen van de beoordelingsvrijheid en de beginselen van het Unierecht in acht had genomen. De onderwijsinstelling die niet onder de btw-vrijstelling wil vallen, moet dus zien te bewijzen dat zij niet kwalificeert als een lichaam met soortgelijke doelstellingen als een publiekrechtelijke onderwijsinstelling. Alleen dan ontstaat er recht op aftrek van voorbelasting.

Wet: artikel 132, 133 e 134 BTW-richtlijn 2006

Meer informatie: Hof van Justitie van de Europese Unie, 28 november 2013, C‑319/12

Via Doelstellingen onderwijsinstelling van belang voor btw-vrijstelling – Taxence fiscaal nieuws voor professionals.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s